BAKRENO UŽE

CU UŽE

Koristi se kao uzemljenje, za fleksibilne vodove i spojeve, u distributivnim mrežama...

vpc: 0,00 kn