H07V-R P/M

H07V-R P/M

  Izolirani vodič upotrebljava se za polaganje u elektroinstalacijske cijevi,...

vpc: 0,00 kn