NADŽBUKNE (OG)

400C1 SA UVODNICAMA

Kutija NŽ 400C1 sa uvodnicama IP44 Dimenzije: 65X35  

vpc: 0,00 kn

PN80 SA UVODNICAMA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju IP...

vpc: 0,00 kn

PN100 SA UVODNICAMA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju sa 6 uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

PN101 BEZ UVODNICA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju bez uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

PN150 SA UVODNICAMA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju s 10 uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

PN151 BEZ UVODNICA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju bez uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

PN190 SA UVODNICAMA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju sa 10 uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

PN191 BEZ UVODNICA

Elektroinstalacijska razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju bez uvodnica IP...

vpc: 0,00 kn

410C7 SA UVODNICAMA

Kutija 400C7 SA UVODNICAMA IP Zaštita: IP55 DIMENZIJE: 240x190x90

vpc: 0,00 kn