INSTALACIJSKE CIJEVI

SAMOGASIVA (SIVA) CIJEV

Elektroinstalacijske Rebraste Cijevi za podžbukna polaganja su fleksibilne plastične...

vpc: 0,00 kn

CIJEV TICINO (CRVENA)

TICINO cijevi su fleksibilne plastične cijevi za teška mehanička opterećenja....

vpc: 0,00 kn

PEHD CIJEVI (NOVOTUMB)

  Savitljiva rebrasta zaštitna dvoslojna cijev namijenjena za mehaničku...

vpc: 0,00 kn

KAOFLEX CIJEVI

KAOFLEX CIJEVI I OPREMA ZA KLIMATIZACIJU Spiralna savitljiva samogasiva cijev otporna...

vpc: 0,00 kn

SAPA CIJEVI

Zaštitne “SAPA” cijevi se koriste u industriji, a i ima široku...

vpc: 0,00 kn

PNT CIJEV

PNT cijevi izrađene su od tvrdog samogasivog PVC-a glatkih površina u sivoj boji...

vpc: 0,00 kn