RG213 U 50 Ω

RG213 U 50 Ω

    Koaksijalni kabeli primjenjuju se za prijenos širokopojasnih...

vpc: 0,00 kn