6X2X0,8 MM2

JB-Y(ST)Y 6X2X08 mm2

    Instalacijski kabel za prijenos signala za javljanje prisustva požara,...

vpc: 0,00 kn